Giới thiệu về nhà trường

TRƯỜNG TH HUỲNH THÚC KHÁNG

Đ/c: Thôn Quảng Lộc – Đạo Nghĩa- Đak Rlấp – Đak Nông

SĐT: 0973545034

Gmail: truongthhuynhthuckhang@gmail.com